تماس با ما

    آدرس دفتر مرکزی:

    آدرس دفتر مرکزی پارس مکامولد، جهت امور اداری با مشخصات زیر در ارتباط باشید.

    آدرس کارخانه:

    جهت ارتباط با کارخانه با مشخصات زیر در ارتباط باشید