دستورالعمل نصب سرسیلندر پژو 405

دستورالعمل نصب سرسیلندر پژو 405

جهت دمونتاژ سرسیلندر به روش زیر عمل کنید:

 • در ابتدا اتصال قطب منفی و سپس قطب مثبت باتری را جدا نموده و پس از جداسازی بست نگهدارنده از محل خود خارج کنید.(تصویر شماره:1)
 • مایع سیستم خنک کننده موتور را تخلیه و شیلنگ رادیاتور را از درب ترموستات جدا کنید.
 • پیچ های گلوئی اگزوز را جداکنید. ( تصویر شماره:2 ) 
 • پیچ اتصال عقبی دسته موتور را باز کنید.(تصویر شماره3)

نصب سرسیلندر پژو 405

 • درب سوپاپ سر سیلندر را باز کنید. (جهت مشاهده چگونگی بازکردن درب سوپاپ به وب سایت شرکت پارس مکا مولد به www.parsmecamold.com مراجعه نمائید) .
 • بست بالای دسته موتور بالایی را باز کنید. (تصویر شماره4)
 • بست تسمه ای و پل بالای دسته موتور را بازکنید. (تصویر شماره4)
 • پیچ و مهره اتصال پایه آلومینیومی بالای دسته موتور را باز کنید با رعایت اصول ایمنی موتور را از خودرو آزاد کنید. (تصویر شماره4)
 • لوله اتصال سوخت به محل ریل سوخت جدا کنید.
 •  لوله های عبوری سوخت بر روی قاب تسمه تایمیگ را جدا کنید.(تصویر شماره 5)
 • پیچ های در پوش بالایی قاب تسمه تایمینگ را باز کرده و جدا کنید.(تصویر شماره6)
 • چرخ دنده میل بادامک و میل لنگ توسط پین نگهدارنده ثابت کنید و سپس تسمه تایم را خارج کنید.(تصویر شماره7)
 • منیفولد هوای ورودی را با احتیاط از سر سیلندر جدا کنید.
 • وایر و شمع ها را از کوئل جدا کنید و کانکتور مربوط به کوئل را نیز جدا کنید.(شماره 8)
 • پیچ های کوئل به سر سیلندر را باز کنید.(شماره 8)
 • پایه نگهدارنده وایرها را بازکنید. (شماره 8)
 • پیچ نگهدارنده لوله اندازه گیر روغن به سر سیلندر بازکنید.(شماره 9)


به ترتیب نشان داده شده در تصویر پیچ های سر سیلندر نیم دور باز کنید به نحوی که امکان باز شدن با دست باشد.(تصویر شماره 10)

 • سرسیلندر از محل خود جدا کنید.

توجه: در هنگام جدا سازی سر سلیندر از روی بلوکه موتور از حرکت بوش ها جلوگیری شود، در صورت جابه جا شدن تنظیم بوش ها مجدد صورت پذیرد جهت جلوگیری از جا به جایی می توان ازبوش بند استفاده نمود(تصویر شمار11)

 • سطح بلوک سیلندر را با استفاده از ابزار و محلول های مجاز رسوب زدایی تمیز کنید.(تصویر شماره 12)

نصب سرسیلندر پژو 405

 • دو پیچ بلند واشرها و بوش فاصله انداز را از سپر حرارتی باز کنید و واشر ها را خارج کنید، همچنین دو پیچ در دوطرف سپر حرارتی را نیز باز کرده و سپر حرارتی را جدا کنید.(تصویر شماره 13)
 • با احتیاط سپر حرارتی را بالا ببرید و چهار مهره اتصال دهنده منیفولد اگزوز به سرسیلندر را باز کنید (تصویر شماره 14)

نصب سرسیلندر پژو 405

جهت مونتاژ سرسیلندر به روش زیر عمل کنید:

 • سطوح تماس سرسیلندر و بلوک سیلندر را از نظر خراشیدگی، تو رفتگی و تابیدگی کنترل نمایید.
 • تمامی سوراخ های پیچ های بلوک سیلندر با قلاویز هم شماره تمیز و سپس با استفاده از هوای فشرده از تمیز بودن اطمینان حاصل نمائید.
 • پین های راهنما را در محل خود قرار دهید.(تصویر 15)

توجه: زبانه بیرون واشر سرسیلندر به سمت کلاچ می باشد.

 • واشر حرارتی اگزوز، واشر سرسیلندر و منیفولد را مونتاژ کنید.

توجه: دقت کنید که میل لنگ و میل سوپاپ هنوز در محل موقعیت خود ثابت باشند و سرسیلندر را با دقت بر روی پین های راهنما بر روی بلوکه قرار دهید.

 • پیچ های سرسیلندر را بررسی کرده و از سالم بودن رزوه اطمینان حاصل نمائید و سپس به گیریس آغشته و در محل نصب کنید.
 • به ترتیب پیچ ها را به کف برسانید و با استفاده از ترکمتر با 60 نیوتن متر محکم کنید..(تصویر 16)

توجه: حتماً به روش اعلام شده در تصویر عمل کنید.(تصویر 15)

 • پیچ های سر سیلندر را مجدد شل کنید.
 • پیچ ها را با استفاده از ترکمتر به مقدار 20 نیوتن متر محکم کنید.
 • با استفاده از ابزار درجه به مقدار 300 درجه طبق روش اعلامی محکم کنید.(تصویر 16 )
 • دسته موتور را پس از رها سازی موتور در محل خود نصب کنید.(تصویر شماره 17 )

توجه: پیشنهاد می گردد پیچ های مربوط به دسته موتور با گشتاور 45 نیوتن متر بسته شود.

نصب سرسیلندر پژو 405
پارس مکامولد

 • مهره اتصال دسته موتور به ضربه گیر را 45 نیوتن متر محکم کنید. (تصویر 18)
 •  پیچ و مهره اتصال پایه آلومینیومی بالای دسته موتور به قطعه پلاستیکی دسته موتور را با گشتاور 45 نیوتن متر محکم کنید. (تصویر 18)
 • بست تسمه ها و پل بالای دسته موتور را با گشتاور 45 نیوتن متر ،محکم کنید. (تصویر 18)

نصب سرسیلندر پژو 405

 • لوله اندازه گیر روغن موتور بر روی سرسیلندر نصب کنید.
 • پایه نگهدارنده وایر شمع ها را در محل مربوطه نصب کنید و پیچ های آن را ببندید.(تصویر 19)
 •  کویل را در انتهای سر سیلندر در محل مربوطه نصب کنید و پیچ های آن را محکم کنید.(تصویر 19)
 • وایر شمع ها و سوکت کویل را به آن متصل کنید.(تصویر19)
 • منیفولد هوا را نصب کنید.

توجه: از سلامت فیزیکی منیفولد و واشر های آن اطمینان حال نمائید.

 • تسمه تایم را در محل خود قرار دهید.(تصویر 20)
 • قاب تسمه تایم را پس از بررسی و اطمینان از سلامت فیزیکی در محل خود نصب کنید.(تصویر21)
 • درب سوپاپ را نصب کنید. (جهت مشاهده چگونگی بازکردن درب سوپاپ به وب سایت شرکت پارس مکا مولد به www.parsmecamold.com مراجعه نمائید).
 • پیچ های اتصال به دسته موتور پایین را محکم کنید.(تصویر 22)
 • پیچ های اتصال گلویی اگزوز به منیفولد دود را محکم کنید.(تصویر23)

 • ترموستات مورد استفاده 88 درجه سانتی گراد می باشد. ترموستات را در محل قرار خود قرار دهید. (تصویر24)
 • مایع سیستم خنک کننده موتور را پر کنید.(تصویر25)
 • با استفاده از پیچ هواگیری بر روی محفظه ترموستات جهت هواگیری سیستم خنک کننده اقدام کنید.(تصویر 26)

 • موتور خودرو را روشن کنید پس از رسیدن دمای موتور به مرحله عملکردن موتور فن ها جهت اطمینان بیشتر اتصالات سیستم خنک کنندگی موتور را نیز بررسی کنید.

مواردی که گارانتی را باطل می کند(سرسیلندر مونتاژ نشده یا خام):

 • سر سیلندرهای مونتاژ نشده(خام) نیازی به آب بندی سوپاپ در محل سیت نداشته و با توجه به استاندارد های پژو – سیتروئن و خودروساز تولید می گردد لذا در صورت استفاده از روغن سمباده در محل سیت فاقد گارانتی می باشد.
 • هرگونه ضربه خوردگی، شکستگی، لهیدگی و تابیدگی شامل گارانتی نمی باشد.
 • استفاده از مواد خنک کننده (ضد یخ) غیر استاندارد شامل گارانتی نمی باشد.
 • عدم استفاده از ابزار دقیق (ترک متر و درجه).
 • عدم استفاده از روان کننده (روغن) غیر استاندارد.
 • عدم استفاده از درب سوپاپ اصلی مورد تائید خودروساز (درب سوپاپ های فلزی و بدون تائیدیه خودرو ساز باعث فرسودگی محل قرار گیری میل سوپاپ می گردد).
مواردی که گارانتی باطل را می کند(سرسیلندر مونتاژ شده یا مجموعه):
 • سرسیلندر های مونتاژ شده (مجموعه) با تجهیزات مخصوص و طبق استاندارد های پژو – سیتروئن و خودرو ساز شیم گیری شده و نیازی به شیم گیری ندارد. لذا در صورت دستکاری و شیم گیری مجدد فاقد گارانتی می باشد.
 • هرگونه ضربه خوردگی، شکستگی، لهیدگی و تابیدگی شامل گارانتی نمی باشد.
 • استفاده از مواد خنک کننده (ضد یخ) غیر استاندارد.
 • عدم استفاده از ابزار دقیق (ترک متر و درجه).
 • عدم استفاده از روان کننده (روغن) غیر استاندارد.
 • عدم استفاده از درب سوپاپ اصلی مورد تائید خودروساز (درب سوپاپ های فلزی و بدون تائیدیه خودرو ساز باعث فرسودگی درمحل قرار گیری میل سوپاپ می گردد).
تیم محتوا
تیم محتوا

تیم تولید محتوا ویدئویی و متنی در پارس‌مکامولد.

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *